Oeconomica2019 Print
Sunday, 19 January 2020 18:57
There are no translations available.

 

 

i - ii CUPRINS
001 - 016 IPOTEZE ACTUARIALE PENTRU BENEFICIILE ANGAJAȚILOR Tatiana Dănescu, Irina Diana Iordache
017 - 036 EFECTELE TRAININGULUI EXPERIENTIAL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A ANTREPRENORIATULUI ÎN ȘCOLI VOCAȚIONALE DIN EUROPA Lia Codrina Conțiu, Daniela Ștefănescu
037 - 068 METODA SIX SIGMA ELEMENT IMPORTANT AL SUSTENABILITĂŢII Ioan David Legman, Petruța Blaga
069 - 084 INVESTIGAȚII PRIVIND INFLUENȚA GUVERNANȚEI CORPORATIVE ASUPRA PERFORMANȚEI FINANCIARE. STUDIU EMPIRIC ASUPRA BĂNCILOR COTATE PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL Tatiana Dănescu, Maria-Alexandra Popa
085 - 096 TESTAREA RELEVANȚEI MODELULUI BENEISH PENTRU ENTITĂȚI CU RISC REPUTAȚIONAL CONFIRMAT Ioan Ovidiu Spătăcean
097 - 113 MĂSURI SOCIALE, SPRIJINE FINANCIARE ÎN VEDEREA MENȚINERII ȘI CREȘTERII NUMĂRULUI POPULAȚIEI ÎN UNELE ȚĂRI EUROPENE Kinga Emese Zsido
113 - 128 REBRANDINGUL ȘI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA ACTIVITĂŢILOR BANCARE – STUDIU DE CAZ Marta Kiss
Last Updated on Friday, 28 February 2020 19:41