Sunteți aici: Home Arhiva Oeconomica 2012
Oeconomica 2012 PDF Drucken E-Mail
Donnerstag, den 23. Februar 2012 um 18:12 Uhr
There are no translations available.

i - ii CUPRINS
1   -  23 INGINERIA INFORMAŢIEI ŞI INFLUENŢA ACESTEIA ASUPRA ADOPTĂRII DECIZIEI ÎN ENTITĂŢILE ECONOMICE ORGANIZAŢIONALE Ioan Constantin DIMA, Mariana MAN
24 -  38 INTERVENŢIA AUDITORULUI PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE NERAMBURSDABILE Daniel BOTEZ
39 -  53 ROLUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ÎN ORGANIZAȚII Ramin Bashir KHODAPARASTI
54 -  69 CORELAȚIA DINTRE MĂRCI ȘI PRODUSUL INTERN BRUT, DOVEZI EMPIRICE ALE COMPORTAMENTULUI SISTEMULUI INTERNAȚIONAL Mihaela Daciana BOLOS, Bradut-Vasile BOLOS
70 -  87 TESTAREA CONFORMITĂȚII CU PRINCIPIILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN, Loredana GHIORGHIȚĂ
89 -  98 DINCOLO DE CONTAGIUNEA FINANCIARĂ, DETECTAREA ANORMALITĂȚILOR CU EFECTE NEGATIVE Brăduț-Vasile BOLOȘ
99 - 118 DIRECTIVA 2003/88/CE UN VIITOR INCERT? STUDIU COMPARATIV Raluca Meda ANTAL, Ioan SUMANDEA SIMIONESCU
119-127 SECURITATEA DATELOR Ileana STEFAN
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 13. April 2013 um 18:06 Uhr
 
Online: ISSN 2668-3989, ISSN L 2668-3148; Print: ISSN 2668-3148, ISSN L 2668-3148