Despre Oeconomica

Comitetul științific

Comitetul de redacțieGhid pentru autori

Clasificare JEL

Indexare

Politici editoriale

Invitație de publicare

Etica de publicare

Acta Marisiensis. Seria Oeconomica

2023

2022

2021 no 2

2021 no 1

2020 no 2

2020 no 1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Acta Marisiensis. Seria Oeconomica, 2019

Actuarial Assumptions for Employees Benefits
Tatiana Dănescu, Irina Diana Iordache
1-8
The effects of experiential training in teaching-learning entrepreneurship in VET schools from Europe
9-18
Six Sigma Method Important Element of Sustainability
Ioan David Legman, Petruța Blaga
19-34
Investigations Regarding the Influence of Corporate Governance on Financial Performance. Empirical Study on Banks Listed on the Romanian Capital Market
Tatiana Dănescu, Maria-Alexandra Popa
35-42
Testing the Beneish Model Relevance in Case of Entities with Confirmed Reputational Risk
Ioan Ovidiu Spătăcean
43-48
Social measures, financial support to maintain, increase population in some European countries
Kinga Emese Zsido
49-56
Rebranding and its Impact on Banking Activities – Case Study
Marta Kiss
57-64Acta Marisiensis. Seria Oeconomica, 2019 (original)

Ipoteze actuariale pentru beneficiile angajaților
Tatiana Dănescu, Irina Diana Iordache
1-16
Efectele trainingului experiențial de predare-învățare a antreprenoriatului în școli vocaționale din europa
Lia Codrina Conțiu, Daniela Ștefănescu
17-36
Metoda six sigma element important al sustenabilităţii
Ioan David Legman, Petruța Blaga
37-68
Investigații privind influența guvernanței corporative asupra performanței financiare. Studiu empiric asupra băncilor cotate pe piața românească de capital
Tatiana Dănescu, Maria-Alexandra Popa
69-84
Testarea relevanței modelului beneish pentru entități cu risc reputațional confirmat
Ioan Ovidiu Spătăcean
85-96
Măsuri sociale, sprijine financiare în vederea menținerii și creșterii numărului populației în unele țări europene
Kinga Emese Zsido
97-113
Rebrandingul și impactul acestuia asupra activităţilor bancare – studiu de caz
Marta Kiss
113-128