Despre Oeconomica

Comitetul științific

Comitetul de redacțieGhid pentru autori

Clasificare JEL

Indexare

Politici editoriale

Invitație de publicare

Etica de publicare

Acta Marisiensis. Seria Oeconomica

2023

2022

2021 no 2

2021 no 1

2020 no 2

2020 no 1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Acta Marisiensis. Seria Oeconomica, 2012

Ingineria informaţiei şi influenţa acesteia asupra adoptării deciziei în entităţile economice organizaţionale
Ioan Constantin DIMA, Mariana MAN
1-23
Intervenţia auditorului privind fondurile structurale nerambursdabile
Daniel BOTEZ
24-38
Rolul tehnologiei informației în organizații
Ramin Bashir KHODAPARASTI
39-53
Corelația dintre mărci și produsul intern brut, dovezi empirice ale comportamentului sistemului internațional
Mihaela Daciana BOLOȘ, Bradut-Vasile BOLOȘ
54-69
Testarea conformității cu principiile de guvernanță corporativă pe piața românească de capital
Ioan-Ovidiu SPĂTĂCEAN, Loredana GHIORGHIȚĂ
70-87
Dincolo de contagiunea financiară, detectarea anormalităților cu efecte negative
Brăduț-Vasile BOLOȘ
89-98
Directiva 2003/88/CE un viitor incert ? Studiu comparativ
Raluca Meda ANTAL, Ioan SUMANDEA SIMIONESCU
99-118
Securitatea datelor
Ileana ȘTEFAN
119-127