Despre Oeconomica

Comitetul științific

Comitetul de redacțieGhid pentru autori

Clasificare JEL

Indexare

Politici editoriale

Invitație de publicare

Etica de publicare

Acta Marisiensis. Seria Oeconomica

2023

2022

2021 no 2

2021 no 1

2020 no 2

2020 no 1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Politici Editoriale

Politica de acces deschis

Proceduri Editoriale și Peer-Review

Revista utilizează o politică de evaluare double blind peer-review.

Articolele trimise sunt revizuite pentru calitate și originalitate științifică.

Prima etapă de evaluare a articolului este realizată de comitetul de redacție în ceea ce privește conformitatea cu standardele tehnice (reguli de redactare, structură manuscris, calitate imagini, limba engleză, existența anexelor solicitate etc.) și standardele etice ale revistei, inclusiv originalitatea, aplicându-se un test de similitudine pentru a elimina practicile de plagiat. În aceasta etapă se evaluează calitatea conținutului științific și corespondența acestuia cu subiectele revistei.

Articolele care nu îndeplinesc cerințele vor fi respinse înainte de evaluarea peer-review. Orice decizie de respingere în această etapă va fi verificată de editorul șef/editorul șef adjunct și nu va reprezenta o evaluare peer-review a lucrării.

În etapa a doua de evaluare, articolul care îndeplinește cerințele din etapa anterioară, va fi trimis către doi recenzori independenți cu expertiză în domeniu care vor efectua o evaluare anonimă.

Decizie editorială

În termen de 1-2 luni de la trimitere, autorii vor primi un răspuns de la editori cu privire la acceptarea, revizuirea sau respingerea manuscrisului. Acest răspuns poate consta într-una dintre următoarele rezoluții:

Acceptat în forma prezentată - manuscrisul este acceptat fără nicio modificare privind aspectele științifice sau metodologice.

Acceptat după revizuire minoră - acceptarea manuscrisului va depinde de reviziile sugerate de recenzori. Autorii trebuie să efectueze aceste modificări în termen de două săptămâni de la primirea notificării.

Acceptat după revizuire majoră - acceptarea manuscrisului va depinde de reviziile majore sugerate de recenzori. În acest caz, autorul trebuie să revizuiască punct cu punct comentariile recenzorului și să îl retransmită. Articolul va fi supus unei alte evaluări peer review.

Respins - în acest caz, autorul va revizui complet documentul și va retrimite manuscrisul care va fi supus întregului proces de proceduri editoriale și de evaluare peer review.

Evaluare

Politica arhivei

Politica privind drepturile de autor